Tin tức

Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày 22/04/2021, Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Chi tiết ...

Phê duyệt đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 01/04/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Chi tiết ...

Quản lý khoáng sản tại các khu vực dữ trự khoáng sản quốc gia

Ngày 01/04/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dữ trự khoáng sản quốc gia.

Chi tiết ...

Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 24/03/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định Số 432/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết ...

Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai tầm nhìn đến năm 2050

(moitruong.com.vn) Ngày 17/03/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết ...

Ban hành Kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Ngày 17/3/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch của Bộ thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Chi tiết ...

Lộ trình sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, trong đó có lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường…

Chi tiết ...

Thông tư Quy định mới về cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

Chi tiết ...

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương trình hành động của Chính phủ được thực hiện đến năm 2025, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Chi tiết ...

Thủ tướng chỉ thị tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Chi tiết ...

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!