Tài liệu download

Mã tài liệuTên tài liệuSố ban hànhNgày ban hànhCấp ban hànhHình thức Tài liệuFile lưu trữ
MTX/18/2021/QĐ-TTgQuy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên taiSố 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021Chính phủQuyết định

quy-dinh-ve-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-va-cap-do-rui-ro-thien-tai_2412.docx

856.5 KB

Xem  Tải về

MTX/51/2021/NĐ-CP Quản lý khoáng sản tại các khu vực dữ trự khoáng sản quốc gia.Số 51/2021/NĐ-CP 01/04/2021Chính phủNghị định

quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia_2408.pdf

572.8 KB

Xem  Tải về

MTX/524/QĐ-TTg Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”Số 524/QĐ-TTg 01/04/2021Chính phủQuyết định

de-an-“trong-mot-ti-cay-xanh-giai-doan-2021-2025”_2410.docx

29.6 KB

Xem  Tải về

MTX/432/QĐ-TTgQuy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Số 432/QĐ-TTg24/03/2021Chính phủQuyết định

quy-hoach-tong-the-dieu-tra-co-ban-tai-nguyen-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050_2405.pdf

6 MB

Xem  Tải về

MTX/20202050Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Số 1703202117/03/2021Chính phủQuyết định

chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050_2403.docx

33.9 KB

Xem  Tải về

MTX/09/2021/NĐ-CPQuản lý vật liệu xây dựng, lộ trình sử dụng vật liệu thân thiện môi trườngSố 09/2021/NĐ-CP09/02/2021Chính phủNghị định

quan-ly-vat-lieu-xay-dung-lo-trinh-su-dung-vat-lieu-than-thien-moi-truong_2401.pdf

454.9 KB

Xem  Tải về

MTX/03/2021Chỉ thị tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khíSố 03 ngày 18/01//2018/01/2021Chính phủChỉ thị

chi-thi-tang-cuong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khong-khi_2399.docx

16.3 KB

Xem  Tải về

MTX/2183/QĐ-TTgQuy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tầm nhìn đến năm 2050Số 2183/QĐ-TTg21/12/2020Chính phủQuyết định

quy-hoach-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-tam-nhin-den-nam-2050_2397.pdf

462.6 KB

Xem  Tải về

MTX/41/CT-TTg Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắnSố 41/CT-TTg01/12/2020Chính phủChỉ thị

chi-thi-ve-mot-so-giai-phap-cap-bach-tang-cuong-quan-ly-chat-thai-ra_2394.pdf

491.6 KB

Xem  Tải về

MTX/2019Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 201915/11/2020Bộ - NgànhHướng dẫn

bao-cao-hien-trang-moi-truong-quoc-gia-nam-2019_2392.pdf

4.7 MB

Xem  Tải về

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!