Tài liệu download

Mã tài liệuTên tài liệuSố ban hànhNgày ban hànhCấp ban hànhHình thức Tài liệuFile lưu trữ
MTX/33/CT-TTg Chỉ thị và Quyết định về quản lý, tái chế và xử lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dươngSố 33/CT-TTg 28/10/2020Bộ - NgànhChỉ thị

chi-thi-va-quyet-dinh-ve-quan-ly-tai-che-va-xu-ly-chat-thai-nhua-va-chat-thai-nhua-dai-duong_2389.pdf

1.5 MB

Xem  Tải về

MTX/09/2019Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt NamSố 19/201914/10/2020Tài liệu - Giáo trìnhHướng dẫn

tong-quan-ve-quan-ly-chat-thai-ran-tren-the-gioi-va-mot-so-giai-phap-cho-viet-nam_2381.docx

133 KB

Xem  Tải về

MTX/2020Định hướng chính về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2030Số 2021-2030/MTX12/10/2020Tài liệu - Giáo trìnhHướng dẫn

dinh-huong-chinh-ve-bao-ve-moi-truong-giai-doan-2021-2030_2379.docx

17.6 KB

Xem  Tải về

MTX/143/NQ-CPNghị quyết số 143/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Số 143/NQ-CP04/10/2020Chính phủNghị quyết

nghi-quyet-so-143-nq-cp-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050_2387.pdf

697 KB

Xem  Tải về

MTX/29/2020Chỉ thị về tăng cường quản lý khoáng sảnSố29/09/202029/09/2020Chính phủChỉ thị

chi-thi-ve-tang-cuong-quan-ly-khoang-san_2385.docx

20.2 KB

Xem  Tải về

MTX/1855/QĐ-BTNMTQuyết định số 1855/QĐ-BTNMT về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.Số 1855/QĐ-BTNMT21/08/2020Chính phủQuyết định

quyet-dinh-so-1855-qd-btnmt-ve-ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-ve-quan-ly-rac-thai-nhua-dai-duong-den-nam-2030_2377.pdf

1.1 MB

Xem  Tải về

MTX/33/CT-TTg Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựaSố 33/CT-TTg 20/08/2020Chính phủChỉ thị

chi-thi-33-ct-ttg-ve-tang-cuong-quan-ly-tai-su-dung-tai-che-xu-ly-va-giam-thieu-chat-thai-nhua_2375.docx

17.5 KB

Xem  Tải về

MTX/1756/QĐ-BTNMTThủ tục hành chính mới ban hành, Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm viSố 1756/QĐ-BTNMT11/08/2020Bộ - NgànhQuyết định

hu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-thuoc-pham-vi_2372.pdf

6.4 MB

Xem  Tải về

MTX/1708/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Số 1708/QĐ-BTNMT05/08/2020Bộ - NgànhQuyết định

ban-hanh-ke-hoach-lap-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050_2370.docx

20.5 KB

Xem  Tải về

MTX/Số 967/QĐ-BXDQuyết định số 967/QĐ-BXD ngày 24/07/2020 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khíSố 967/QĐ-BXD24/07/2020Bộ - NgànhQuyết định

quyet-dinh-so-967-qd-bxd-ngay-24-07-2020-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-xay-dung-thuc-hien-thoa-thuan-paris-ve-bien-doi-khi_2368.pdf

5.8 MB

Xem  Tải về

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!