Chỉ thị tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Mã tài liệu:MTX/03/2021
Số TL:Số 03 ngày 18/01//20
Ngày ban hành:18/01/2021
Ngày cập nhật:21/01/2021
Cấp ban hành:Chính phủ
Hình thức Tài liệu:Chỉ thị
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Kiểu dữ liệu:Văn bản (.doc)
Tên file:chi-thi-tang-cuong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khong-khi_2399.docxTải về
Dung lượng:16.3 KB
Mã tài liệuTên tài liệuSố ban hànhNgày ban hànhCấp ban hànhHình thức Tài liệuFile lưu trữ
MTX/33/CT-TTg Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựaSố 33/CT-TTg 20/08/2020Chính phủChỉ thị

chi-thi-33-ct-ttg-ve-tang-cuong-quan-ly-tai-su-dung-tai-che-xu-ly-va-giam-thieu-chat-thai-nhua_2375.docx

17.5 KB

Xem  Tải về

MTX/1756/QĐ-BTNMTThủ tục hành chính mới ban hành, Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm viSố 1756/QĐ-BTNMT11/08/2020Bộ - NgànhQuyết định

hu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-thuoc-pham-vi_2372.pdf

6.4 MB

Xem  Tải về

MTX/1708/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Số 1708/QĐ-BTNMT05/08/2020Bộ - NgànhQuyết định

ban-hanh-ke-hoach-lap-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050_2370.docx

20.5 KB

Xem  Tải về

MTX/Số 967/QĐ-BXDQuyết định số 967/QĐ-BXD ngày 24/07/2020 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khíSố 967/QĐ-BXD24/07/2020Bộ - NgànhQuyết định

quyet-dinh-so-967-qd-bxd-ngay-24-07-2020-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-xay-dung-thuc-hien-thoa-thuan-paris-ve-bien-doi-khi_2368.pdf

5.8 MB

Xem  Tải về

MTX/29/CT-TTg Chỉ thị cấp bách quản lý động vật hoang dãSố 29/CT-TTg 23/07/2020Chính phủChỉ thị

chi-thi-cap-bach-quan-ly-dong-vat-hoang-da_2366.pdf

385.4 KB

Xem  Tải về

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!