Thư viện điện tử nội bộ

slideslide 1slide 2

Tin tức chung

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-9-2023.

Ban hành Nghị quyết phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký, ban hành Nghị quyết (số 36-NQ/TW) về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bản nghị quyết quan trọng này.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2023.

Năm 2023, Bộ TN&MT sẽ trình ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó sẽ xây dựng và trình ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật.

[ Xem các tin cũ hơn ... ]

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!